Właścicielka ARTEVII, Ewelina Szczecińska, miała przyjemność współuczestniczyć w tworzeniu tekstów i odpowiadaniu na pytania dla takich mediów jak:

Ewelina Szczecińska: „Chciałabym podziękować za niezwykłe wsparcie udzielone przez Artura Strzeleckiego, z którym miałam przyjemność współpracować przy niektórych z ww. publikacji.”